пенсии по выслуге лет

Услуги адвоката по пенсиям по выслуге лет в суде:

 • обжалование решения органа пенсионного фонда Украина об отказе в назначении пенсии по выслуге лет;
 • признание противоправной бездеятельности органа пенсионного фонда Украины, проявляющейся в нерассмотрении заявления о назначении пенсии по выслуге лет;
 • зачет судом периода работы в специальный стаж, дающий право на назначение пенсии по выслуге лет;
 • обязательство органа пенсионного фонда Украины назначить пенсию по выслуге лет со дня обращения.

Пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категория граждан, занятых на работа, выполнение которых приводит к утрате профессиональной трудоспособности либо пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

Работники, имеющие право на пенсию по выслуге лет:

 • отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;
 • работники локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах согласно списков профессий и должностей, утвержденных Кабинетом Министров Украины;
 • водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах и рудниках, разрерах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, пород;
 • работники экспедиций, партий, участков и бригад, непосредственно занятых на полевых геологоразведывальных, поисковых

Послуги адвоката по пенсіям за вислугу років в суді:
- оскарження рішення органу пенсійного фонду України про відмову у призначенні пенсії за вислугу років;
- визнання протиправною бездіяльності органу пенсійного фонду України, що полягає у нерозгляді заяви про призначення пенсії за вислугою років;
- зарахування судом періоду роботи до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- зобов'язання органу пенсійного фонду України призначити пенсію за вислугу років з дня звернення.
Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати 
професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком
Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років:
 • окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
 • робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, — за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 • водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, пород;
 • працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
 • робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, — за списком професій, посад і виробництв , що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 • механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах
 • плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення);
 • працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення  за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів Україн;
 • спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу — члени збірних команд;
 • артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

З повагою, адвокат Ільїна Христина